We are going to create a face using p5.js ellipses. The ellipse corresponding to the mouth will move whith microphone (my voice)

style significa estil, posa dintre d'estil que el body que es on esta el codi principal no tingui ni padding ni margin porque es 0, el padding està dintre del margin de forma que el padding és un marge interior i el margin és un marge exterior, script significa codi javascript i unim en aquesta web el codi javascript p5.js, també unim script.js, p5.sound.js serveix per connectar el micròfon

Aquí trobareu la meva cara creada amb p5.js permet el microfon si us plauCARA AQUÍ